תכנון ובניה

למשרד ניסיון מקצועי רב ומומחיות מיוחדת בתחום התכנון והבניה.

עו"ד בן חיים, המוביל את תחום זה במשרד, משמש ושימש, בין היתר, כיועמ"ש של הועדה המקומית מנשה – אלונה והועדה המקומית צפת וכן מייצג בתחום זה חברות, יזמים ואנשים פרטיים ובין השאר את ה"ועדה המקומית מרום הגליל", קבוצת "ביג", "קבוצת משה חדיף", "כפר חסידים" וכו'

למשרד מומחיות מיוחדת בתחום היטלי ההשבחה, תביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, ליטיגציה בתחום התכנון והבניה בכל הערכאות וההליכים לרבות עתירות מנהליות, עתירות לבג"צ, עררים, ייצוג בפני ערכאות התכנון (ועדות מקומיות, ועדות מחוזיות והמועצה הארצית לתכנון ובניה) המפקח על בתים משותפים וייצוג בהליכים פליליים לפי חוק התכנון והבניה.