למשרד ניסיון מקצועי רב ומומחיות מיוחדת בתחום הרשויות המקומיות והאגודות השיתופיות.

עו"ד בן חיים, המוביל את תחום זה במשרד, משמש ושימש, בין היתר, כיועמ"ש של המועצה האזורית מרום הגליל, עיריית צפת והיועמ"ש של אגודת כפר חסידים ומייצג בתחום חברות, יזמים ואנשים פרטיים.

למשרד מומחיות מיוחדת בתחום המיסוי המוניציפאלי בדגש על דיני מכרזים, דיני ארנונה, מיסי ועד מקומי, רישוי עסקים, ועדות קבלה ליישובים, הרחבות יישובים ומחלוקות בין אגודות שיתופיות לחבריהן

עו"ד בן חיים ממונה כבורר מטעם רשם האגודות השיתופיות.