למשרד ניסיון מקצועי רב בתחום האגודות השיתופיות, המגזר הכפרי והרשויות המקומיות.

עו"ד בן חיים, המוביל את תחום זה במשרד, עוסק בחוזים בתחום המגזר הכפרי (נחלות, מגרשים במושבים וכו') ומייצג רשויות וועדות מקומיות שבתחומן מצויים יישובים במגזר הכפרי.

בין השאר משמש ושימש עו"ד בן חיים כיועמ"ש של הועדה המקומית יזרעאלים (שבתחומה נמצאות המועצות האזוריות עמק יזרעאל ומגידו), הועדה המקומית מנשה אלונה (בתחומה נמצאות המועצות האזוריות מנשה ואלונה) המועצה האזורית מרום הגליל ועיריית צפת. עו"ד בן חיים משמש כיועמ"ש של אגודת כפר חסידים.

עו"ד בן חיים ממונה כבורר מטעם רשם האגודות השיתופיות בסכסוכים בתחום האגודות השיתופיות.

למשרד מומחיות מיוחדת בתחום המיסוי המוניציפאלי בדגש על דיני מכרזים, דיני ארנונה, מיסי ועד מקומי, ועדות קבלה ליישובים והרחבות יישובים.