המשרד עוסק במגוון תחומים במשפט מסחרי ומייצג תאגידים, רשויות מקומיות ולקוחות עסקיים ופרטיים, מקומיים ובינלאומיים, וכולל ליווי שוטף בכל תחומי הפעילות שלהם, כמו גם בעסקאות שונות כגון הסכמי השקעה, מיזוגים ורכישות, פירוק שותפויות, מכירות והקצאות בתאגידים (מניות ואופציות). שיתוף הפעולה בין השותפים במשרד מאפשר להעניק ללקוח שירות מקיף, מקצועי ומהיר.

המשרד מלווה את הלקוח החל מן היום הראשון בו נקבעת האסטרטגיה לעסקה המתהווה ומעניק ללקוח ייעוץ צמוד הכולל תכנון וליווי של העסקה, ניהול הליך המו"מ, ביצוע בדיקת נאותות ובחינת והכנת כלל המסמכים הנדרשים לביצוע העסקה.

המשרד מספק ללקוח ליווי משפטי – עסקי על בסיס קבוע בכל העניינים השוטפים הדרושים ללקוח ובהתאם להתפתחויות השונות, ומייעץ בקשת רחבה של נושאים הדרושים לפעילותו המסחרית, לרבות בעסקאות מסחריות, דיני תאגידים (לרבות דיני חדלות פירעון בתאגידים), שוק ההון, הגבלים עסקיים, דיני חוזים, קניין רוחני, דיני שותפויות, מימון ובטוחות (לרבות תכנון הביטחונות ויצירתם), דיני עבודה (ובתוך כך יחסי עבודה ותגמול עובדים), רישוי עסקים, מכרזים, הסכמי הספקה ו/או קבלנות, הפצה, סוכנות, דיני זכיינות (לרבות הכנה וניסוח הסכמי זיכיון).

בין לקוחות המשרד בתחום המשפט המסחרי נמנים גופיים ציבוריים ופרטיים, רשויות מקומיות, תאגידים, אנשי עסקים פרטיים ועוד.

להלן יוצגו דוגמאות לנושאים בהם טיפל המשרד:

  • ליווי חברות בתחום החינוך והתוכנה בהסכמי השקעה;
  • ליווי עסקאות השקעה הדדית בפטנטים ובקניין רוחני;
  • ליווי הליכי פירוק שיתוף בקבוצת חברות בתחום התעבורה;
  • מיזוג חברות בתחום התעבורה;
  • הובלה של הליך הקפאת ההליכים של החברה הכלכלית לפיתוח צפת עמק התכלת בע"מ בסופה קיבלו מרבית הנושים 100% מחובם;
  • ליווי של הסכם השקעה בקבוצת חברות בעלות מחזור כספי של עשרות מיליוני שקלים;
  • ייצוג בעלים של בניין ברח' הירקון בת"א בעסקת יזמות להקמת מלון בוטיק;
  • הליכי פירוק שיתוף במתחמי מקרקעין בעלי ייעוד מסחרי בצפון הארץ;
  • פירוק שותפות בתחום קידום אתרים באינטרנט;
  • הקמת מערך זכיינות במזרח אירופה.